Studerande röstade ännu flitigare i vårens andra skuggval

Först till urnan. Jonathan Ramstedt skuggröstar för bättre internationellt samarbete. Valfunktionärer är Ines Latvala och Martin Jungar.

Europeiska unionen har funnits hela deras liv, men ännu får de inte rösta i Europaparlamentsvalet. Den 17 maj 2019 ordnade studerandekåren vid Karis Billnäs gymnasium ett skuggval. Röstberättigade var alla som inte hinner fylla 18 innan valdagen den 26 maj. Och som de röstade.

– Det är intressant att se hur valresultatet skulle se ut om också vi yngre fick rösta. Jag är själv intresserad av politik och följer med vad som händer i samhället, så jag tycker det är synd att jag inte får rösta i det riktiga Europaparlamentsvalet.

Det säger Martin Jungar, 17. Han har födelsedag först i november och kommer att vara 23 år innan han får rösta i sitt första Europaparlamentsval om fem år.

Jungar är medlem i studerandekårens styrelse vid Karis-Billnäs gymnasium och en av de drivande krafterna bakom skuggvalet. Han har mejlat med de olika partikanslierna och beställt valmaterial. Nu sitter Jungar och studerandekårens styrelseordförande Ines Latvala som valfunktionärer och inväntar dagens första väljare.

Röstar för bättre internationellt samarbete

Först till urnan är Jonathan Ramstedt. Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet har traditionellt varit lågt, speciellt bland unga. Ramstedt hör ändå till dem som skulle ha marscherat till vallokalen om han varit myndig.

– Ja, jag skulle ha röstat. Jag vet också vem jag skulle ha röstat på, säger han.

Vad tycker du att parlamentet borde jobba för?

– Den viktigaste frågan för mig är bättre internationellt samarbete. Dels inom EU, men också utåt, till exempel med USA.

Klimatet – en viktig EU-fråga

För Martin Jungar är det klimatet som är hjärtefrågan nummer ett.

– Här har EU en stor roll – och ett stort ansvar – när det kommer till samarbete mellan länder och att göra upp klimatavtal. En annan viktig sak är att kunna resa fritt mellan länderna, att EU är öppet, och att samarbetet fungerar, säger Jungar.

– Jag är själv intresserad av politik och följer med vad som händer i samhället, så jag tycker det är synd att jag inte får rösta i det riktiga Europaparlamentsvalet, säger Martin Jungar, 17.

Läraren Monika Andtfolk ser stolt ut när studerandena uttalar sig. Hon fungerar som handledare för studerandekårens styrelse och säger att intresset för samhällsfrågor är stort vid Karis-Billnäs gymnasium.

– De är på något vis ovanligt intresserade, det måste jag konstatera. För de här ungdomarna är EU också en självklarhet. De har fötts in i det, säger Andtfolk.

En bidragande orsak till de studerandes samhällsintresse är lektionerna i samhällslära, och hur de är utformade. Läraren Jan-Erik Till har tummen på samhällspulsen och lyfter fram aktuella frågor, oberoende av vilken kurs det handlar om.

Också studerandekårens styrelse arbetar aktivt för att uppmärksamma aktualiteter. Det här är det andra skuggvalet som de ordnar på bara några månader. På Europadagen den 9 maj bjöd de dessutom in en gammal student från Karis-Billnäs gymnasium, Filip Björklöf, som nu kandiderar i EU-valet för Svenska folkpartiet.

Kariskille blev röstkung

Kanske var det för att han besökte skolan, kanske för att han är gammal KBG:are eller kanske var det hans synliga valreklam i gatubilden som spelade in. Oavsett så blev Björklöf överlägsen röstkung vid Karis-Billnäs gymnasium med 17 röster mot tvåan och partikamraten Henrik Wickströms tre röster.

På delad tredje plats med två röster var fanns ytterligare en SFP-kandidat, Martin Norrgård, och Sannfinländarnas Laura Huhtasaari.

Intresset för EU-valet har traditionellt varit svagt. I det senaste valet, som förrättades 2014, röstade endast 10 procent finländarna i åldersgaffeln 18-24 år.

Vid Karis-Billnäs gymnasiums skuggval var röstningsprocenten hisnande 70,5 procent. Det är en högre procent är i riksdagsvalets skuggval vid gymnasiet i april, då 64,06 procent av de studerande röstade.

Resultatet enligt parti:

Svenska folkpartiet: 26 röster

De Gröna: 4 röster

Sannfinländarna: 3 röster

Piratpartiet, Vänsterförbundet och Finlands socialdemokratiska parti: 2 röster

Samlingspartiet, Feministiska partiet, Centern och Finlands kommunistiska parti: 1 röst

TEXT & FOTO: Benjamin Lundin