Karisstudenten Filip Björklöf har sett USA inifrån – nu riktar han blicken mot EU

Karis-Billnäs gymnasium firar Europadagen med besök av Filip Björklöf, student anno 2011. Björklöf har haft ena foten ute i stora världen sedan han åkte för att studera vid Skandinaviska skolan i Bryssel 2008.

Nyligen tillbringade han ett halvår som praktikant för senator Ron Wyden i Washington D.C, USA.

– Mig veterligen är jag den första finländaren som har jobbat vid USA:s senat. Åtminstone är jag den enda Karisbon, säger Björklöf.

Som en del av Wydens jättelika stab hade han i uppgift att guida turistgrupper, sköta korrespondens med väljare och skriva delar av senatorns tal.

Viktigt med goda relationer

Nu är Björklöf tillbaka i hemlandet och ställer upp som EU-valskandidat för Svenska folkpartiet.

– EU och USA är två av världens största ekonomier. Tillsammans kan vi påverka ganska mycket i stora frågor, som till exempel klimatpolitiken. Därför är det viktigt att jobba för goda relationer mellan EU och USA.

Intresset för EU-valet har traditionellt varit svagt. I det senaste valet, som förrättades 2014, röstade endast 10 procent finländarna i åldersgaffeln 18-24 år.

– Ändå är det vi unga som ska leva med konsekvenserna av de beslut som fattas, säger 28-årige Björklöf.

Filip Björklöf bjöds in av studerandekårens styrelse vid Karis-Billnäs gymnasium. Han intervjuades av Sonja Laitamäki och Martin Jungar.