Italienska studerande besöker Karis-Billnäs gymnasium

Gäster från kontinenten! Karis-Billnäs gymnasium har besök av en grupp elever från skolan Nuccia Casula, som ligger i Varese i norra Italien.

Under de kommande dagarna kommer de italienska studerandena att få en guidad rundtur i Fiskars, besöka Helsingfors och bekanta sig med Naturum, Gamla stan och Ramsholmen i Ekenäs.

Dessutom får de avnjuta en hamburgermiddag på restaurang KW.

Skolorna har samarbetat sedan hösten 2008. Det är fråga om ett utbytesprojekt, Kavarex, som involverar studerande och lärare i respektive skolor.bProjektet genomförs vartannat läsår och innefattar nätkontakter och ömsesidiga besök i Varese och Karis.

Intresserade studerande deltar även i förberedelserna inför besöken, dels inför resan till Italien och dels inför rollen som värdar för våra italienska gäster.

Syftet med projektet är främst att ge en insikt i en främmande kultur och därigenom öka förståelsen för kulturell mångfald. Därutöver utvecklas deltagarnas samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att ta ansvar och fungera i en främmande miljö och oväntade situationer.