Bästa ABI 19-föräldrar, välkomna på föräldramöte

ABI-föräldramöte, onsdag 5.9 kl 18.30

Välkomna!