Avslutning och studentdimission 2.6 kl 11.30

 

Vi avslutar läsåret

lördag 2.6 kl 11.30

 

Välkomna!