Temadag: jämställdhet

Karis-Billnäs gymnasium och Karis svenska högstadiums temadag om jämställdhet

(klicka på en bild för att starta bildspelet)