Infotillfälle 7.2 2018

Vi informerar om studier vid Karis-Billnäs gymnasium