På besök i Mikkelin lukio

KBG fortsätter sitt samarbete med Mikkelin lukio. Årets tema är naturligtvis Suomi/Finland 100, Yhdessä/Tillsammans, samt Molempi kieli, parempi mieli. KBGarna har hållit föredrag om finlandssvenskarna och den finlandsvenska kulturen. Även projektarbete har ingått i programmet. Vi fick även besöka Jalkaväkimuseo (Infanterimuséet), där överste i.a. Markku Riittinen berättade om bl.a.Finlands självständighet, om vinterkriget och fortsättningskriget.