ABI 17 inför slutrakan

abi-2017-infor-slutrakan (pdf)

https://karisbillnas.fi/wp-content/uploads/2016/09/ABI-2017-infor-slutrakan.pdf