Avslutning och studentdimission

Vi avslutar läsåret

lördag 30.5 kl 11.30

 

Välkomna!