Arkeolog för en dag

Under ledning av arkeolog Jan Fast fick vi igen pröva på riktig arkeologisk utgrävning. I år grävde vi i Långåmossarna och hittade över 6000 år gamla spår av mänsklig verksamhet.