Från gruva till produkt

”Från gruva till produkt” – ett naturvetenskapligt projekt

Kirunas exportprodukt nr 1 - malmpellets

Kirunas exportprodukt nr 1 – malmpellets

Läsåret 2014-2015 var startskottet för Karis-Billnäs gymnasiums satsning på naturvetenskapliga projekt. Det treåriga projektet ”Naturens rikedomar” som är ett tvåspråkigt projekt för regionens gymnasier, med Karis – Billnäs gymnasium som huvudskola, inleds hösten 2015. Redan under detta läsår fick studerande försmak på vad som komma skall genom vårt pilotprojekt ”Från gruva till produkt”.

Under läsåret har de 14 deltagarna i teorin fått bekanta sig med hur man kommer från järnmalm till järn, hur gruvor påverkar miljön, samt hur fysikens lagar tillämpas i gruvor. För att förankra de teoretiska kunskaperna i vardagen har projektdeltagarna besökt Jussarö nedlagda järnmalmsgruva i Ekenäs skärgård och Tytyri kalkgruva i Lojo.

Under projektets gång har de studerande även sysslat med projektarbeten kring olika produkters livscykler, alltså från råvara till sopstation. Som en koppling till detta har projektet haft besök av hjärnan bakom många av Fiskars trädgårdsverktyg, designern/uppfinnaren Olavi Lindén. Därtill fick deltagarna via Rosk´n Roll´s informatör lära sig mera om återvinning och sophantering.

Pilotprojektet kulminerade i en resa (8-11.4) till Kiruna i svenska Lappland. Under resan besöktes världens största och modernaste gruva under jord. Där fick vi bl a lära oss, att ur den mängd järnmalm man dagligen bryter i gruvan kan man framställa järn som räcker till för att bygga sex stycken Eiffeltorn. Vi fick också höra om hur gruvverksamheten påverkar hela samhället. Mest aktuellt just nu är rivningen och flytten av halva Kiruna centrum.
Under vistelsen besökte vi även IRF, vars verksamhet och forskning är kopplad till olika rymdfenomen, bl a norrsken. Esrange space center, som besöktes sista dagen, assisterar vid rymdforskningen genom att skjuta upp ballonger och mindre raketer av olika typer. Detta besök uppfattades av många som det mest intressanta. Deltagarna verkade också i övrigt nöjda med resan trots en del trötta ansikten den sista morgonen då taxin avgick från hotellet klockan 05.50.