Info om öppet hus 5 februari 2015

kbg

Bästa förälder till niondeklassist!

Det är snart dags för niondeklassisterna att välja läroinrättning för studier efter grundskolan. Därför önskar vi vid Karis-Billnäs gymnasium sända Er ett förhandsmeddelande om att gymnasiet ordnar en ”Öppet hus” tillställning den 5 februari 2014 kl. 18.00. Avsikten är att informera såväl niondeklassister som deras föräldrar om gymnasiestudierna i allmänhet och Karis–Billnäs gymnasium i synnerhet.

  • KBG satsar framför allt på gymnasiets kärnuppgift, d.v.s. en möjligast god studentexamen och goda färdigheter för vidare studier. Även projekt och andra aktiviteter utanför det egentliga schemat syftar till detta, Ett exempel på detta är gymnasiets ekonomiprojekt, som innebär möjlighet att delta i ett antal kurser med inriktning på ekonomi. Dessutom kommer projektet att innehålla kontakter med utomstående sakkunniga och studiebesök inom landet och en studieresa utomlands.
  • KBG är ett förhållandevis litet gymnasium. Trots detta förmår skolan erbjuda såväl tillräckligt med kurser för ämnesrealproven som extra kurser i andra ämnen. Kursutbudet i musik, bildkonst och gymnastik är rikligt i förhållande till gymnasiets storlek. Inom språkundervisningen kan KBG förutom de sedvanliga språken erbjuda även ryska och spanska som valfria ämnen.
  • KBG satsar också på att upprätthålla trivseln vid gymnasiet genom bl.a. trivseldag för nybörjarna, besök vid bokmässan, utfärder etc. Förutsättningarna för att ha omsorg om de studerande är goda vid KBG. Gymnasiet har ett välfungerande elevvårdsteam och god tillgång till sakkunniga på detta område.

Information om oss går att erhålla redan nu. Gymnasiets hemsida uppdateras regelbundet.
Adressen är www.karisbillnas.fi. Se oss också på Facebook och gilla. I fall det i detta skede finns ytterligare frågor, vänd er gärna till gymnasiets rektor Joakim Lagerbohm tel. 019-2893561 mob. 044-7446680 e-mail joakim.lagerbohm@raseborg.fi eller studiehandledare Carina Nylund tel. 019-2893563. e-mail carina.nylund@raseborg.fi .

Högaktningsfullt,
Joakim Lagerbohm
rektor