Kontaktuppgifter

Adress
Karis-Billnäs gymnasium
Bulevarden 11
10300 Karis

Tf Rektor
Jan-Erik Till
019 289 3564
040 680 3738

 

Lärare
Gå till förteckningen över skolans lärare
Alla skolans lärare och personal nås på personliga e-postadresser i formatet
fornamn.efternamn@raseborg.fi

Kansli
Mayvor Gröning
Telefon: 019 289 3546

Lärarrum
Telefon: 019 289 3540
Fax 019 230 412

Studiehandledare
Carina Nylund
019 289 3563

Fastighetsskötare
Stefan Svedberg
040 3566100

Hälsovårdare
Marina Nylund
Telefon: 040 711 4850

Kurator
Marina Järviö
Telefon: 044 744 66 56/019 289 2161

Psykolog
Anna Mladenov
Telefon: 044 744 67 50

Kosthållschef
Agneta Lindroos
Telefon: 019 289 3936