Kontaktuppgifter

Adress
Karis-Billnäs gymnasium
Bulevarden 11
10300 Karis

Rektor
Esbjörn Hägerstedt
019 289 3564
040 684 9766

Lärare
Gå till förteckningen över skolans lärare
Alla skolans lärare och personal nås på personliga e-postadresser i formatet
fornamn.efternamn@raseborg.fi med undantag av studerandevården (skolhälsovårdare, skolkurator och skolpsykolog) vars e-postadresser enligt fornamn.efternamn@luvn.fi

Kansli
Benjamin Lundin

019 289 3546

Studiehandledare
Carina Nylund
019 289 3563

Fastighetsskötare
Simon Förström
040 3566100

Skolhälsovårdare
Marina Nylund
Telefon: 040 711 4850

Skolkurator
Karin Björklöf
040 178 5125

Skolpsykolog
Elin Sjöström
040 569 0873

Kosthållschef
Agneta Lindroos
Telefon: 019 289 3936