Emil ville bli ekonom – ”KBG var den naturliga vägen för mig”

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Emil Grönmarks berättelse.

Hej! Jag heter Emil och jag blev student från KBG år 2017 på våren. För tillfället bor jag i Karis och studerar vid Åbo Akademi för femte och hoppeligen sista året. Jag visste redan när jag sökte till gymnasiet att jag är intresserad av ekonomi och såg därför KBG som den naturliga vägen framåt för mig.

Under gymnasietiden fick jag många nya tankar om vad som skulle vara intressant och göra. Exempelvis gymnasiestudierna i historia var på en helt annan nivå än i grundskolan. Stämningen och engagemanget under lektionerna var också i en egen klass.

När det sedan var dags att söka sig vidare från gymnasiet fanns det många inriktningar som intresserade mig. Jag valde att söka in vid Handelshögskolan i Åbo Akademi som första alternativ. Jag skulle också ha kommit in vid Hanken i Helsingfors, men Åbo intresserade mig mer som stad.

Jag och min flickvän packade alltså ihop och flyttade till Åbo redan i augusti 2017, några månader efter studentdimissionen. Åbo var ganska okänt för mig, men med lite tur hittade vi en bra lägenhet. Åbo visade sig vara ett väldigt bra val och jag trivdes där i alla fyra år som jag bodde där. Det är en bra stad, eftersom det är en ganska liten storstad. Man kan gå överallt!

Studierna började i slutet av augusti med gulisveckan, där alla nya studerande är på plats och får hjälp av tutorer och lärare. Det var introduktionsföreläsningar och mycket ny info, men också roliga evenemang som ordnades varje kväll, exempelvis intrositzen och gulisintagningen.

Under det första året av ekonomistudierna vid Åbo Akademi går man grundkurser i alla olika ämnen, medan du sedan inför det andra året väljer vilket du fokuserar på. Ämnen som finns är redovisning (bokföring m.m.), marknadsföring, organisation och ledning samt informationssystem (en blandning av ekonomi och IT). Det kan också säkert finnas annat att välja på nuförtiden, jag har inte hållit koll.

Jag valde att studera marknadsföring, vilket var något jag alltid varit intresserad av. Mina kompisar från Karis som också var gulisar med mig valde andra ämnen, så det var ganska spännande att gå på föreläsningar utan dem. Det gick dock väldigt bra och jag fick genast nya vänner.

Under mitt tredje år skrev jag min kandidatavhandling. Det är en studie i något du är intresserad av inom ditt ämne. Jag skrev om reklam i Youtube-videon. Till avhandlingen gjorde jag intervjuer och en hel del forskning. Längden landade på 25-30 sidor, vilket låter mycket men det går väldigt snabbt att skriva. Efter det fortsatte studierna på magisternivå, och nu är det då meningen att jag ska skriva på min pro gradu. Det är som en kandidatavhandling, bara med ännu mer forskning och en rekommenderat längd på 80-90 sidor! Låter skrämmande.

Våren 2021 valde jag och min flickvän att flytta tillbaka hem till Karis. Coronatiden hade varit ganska tyst i Åbo och vi saknade hemorten. Det har gått väldigt bra att bo i Karis och studera, då studierna förstås nu till stor del har gått på distans, men det är också väldigt lätt att pendla till Åbo med tåg, och det behöver man inte göra varje dag.

Under mitt fjärde studieår valde jag också att börja jobba. Tidigare klarade jag mig bra på sommarjobbspengar, studiestöd och studielån men nu ville jag ha en bil. Tack vare min utbildning fick jag jobb på ett konsultbolag, som har kontor runt i Finland, och började jobba med försäljning. Jag jobbade totalt 16 timmar i veckan, alltså två arbetsdagar som jag fritt kunde passa in i min kalender. Att börja jobba vid sidan om studierna var ett väldigt bra val, då jag lärde mig otroligt mycket om företagsvärlden direkt och fick kontakt med många stora företag och chefer i Finland. Efter nio månader sökte jag ett annat jobb på en marknadsföringsbyrå i Helsingfors, som jag fick tack vare min utbildning och arbetserfarenhet. Där jobbar jag än i dag och trivs bra!

Valet att gå gymnasiet har alltså öppnat dörrar på väldigt många sätt för mig. Jag fick möjligheten att söka in vid vilken utbildning som helst i hela Finland, och annanstans också. Också fastän jag skulle ha bestämt mig för att jag vill bli byggmästare eller biolog hade det varit möjligt. Jag fick också en väldigt bra bild av världen och en god allmänbildning. Och som vi fick höra under studentskrivningarna av den dåvarande rektorn i KBG: Just då var vi mer allmänbildade än vad vi skulle komma att vara i hela våra liv. Gymnasiet gav inte bara framtidsmöjligheter utan också en hel mängd kompisar. I ett litet gymnasium är gruppen tät och man får många nära vänner. Jag har en gruppchat vi skapade 2014 som lever kvar än i dag.

Gymnasiet är alltså den bästa vägen om du inte vet vad du vill göra, men också om du vet vad du vill. Det är till nytta oavsett vad du kommer att göra i livet.  

Emil Grönmark
student från KBG 2017

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar