Studerande tog tempen på kandidater inför kommunalvalet

Artig diskussion. I debatten deltog Ilta Hämäläinen och Heidi Åkerfelt (SDP), Lennarth Nyberg och Kati Soitukangas (Gröna), moderatorerna Aurora Aitio och Oliver Heikkinen samt Kaisla Dahlqvist och Anna Oksanen (SFP). FOTO: Benjamin Lundin

Studerandekårsstyrelsen vid Karis-Billnäs gymnasium bjöd in unga, svenskspråkiga kandidater för att debattera frågor som jämställdhet, miljö och tvåspråkighet.

Det visade sig att alla partier inte hade helt lätt att tillmötesgå kraven. Det enda partiet som lyckades producera två unga kandidater som pratade flytande svenska var Svenska Folkpartiet i Raseborg. De skickade Kaisla Dahlqvist och Anna Oksanen.

– Vi kan konstatera att det verkar råda brist på unga kandidater i Raseborg, sade Oliver Heikkinen, vice ordförande för studerandekårsstyrelsen.

Han modererade debatten, som ordnades den 18 maj 2021, tillsammans med studiekamraten Aurora Aitio. Hon är studerandekårsstyrelsens trivselminister.

Raseborgs Gröna och Raseborgs Socialdemokrater bidrog tappert med två kandidater per parti. Från SDP deltog Heidi Åkerfelt och Ilta Hämäläinen. Den gröna representationen bestod av Lennarth Nyberg och Kati Soitukangas. Från de övriga partierna deltog inga kandidater.

Språkfrågan engagerade

Debatten kretsade kring ämnen som de studerande valt: Är Raseborg jämställt? Hur kan de ungas välmående förbättras? Hur kan Raseborg bli en mer miljövänlig kommun?

Diskussionen var artig och saknade kraftiga utspel. En fråga som engagerade var tvåspråkigheten i Raseborg. Vad innebär tvåspråkighet och hur kan gränserna överbryggas?

Jan-Erik Till, som är lärare i historia och samhällslära vid Karis-Billnäs gymnasium, hjälpte de studerande att arrangera debatten. Han anser att det är viktigt att få unga att inse vikten av demokrati.

– Vi behöver demokrati. Det är värt att kämpa för. Demokrati har många brister, men det är det bästa vi har. Och det funkar inte utan människor. Det är vanliga människor som ställer upp och gör saker för oss. Svårare än så är det inte.

TEXT & FOTO: Benjamin Lundin