INFO FÖR NIOR

 

INFO FÖR ÅK 9 14.1.2016 kl.10.50-14.45
VID KARIS-BILLNÄS GYMNASIUM
Torsdag 14.1.2016

 

Kl. 10.50 i klassrum A11 Gymnasiestudier vid KBG (studiehandledare Carina Nylund)
-vardagen i gymnasiet
-arbetssätt och informationskanaler
-ämnen och kurser
-nya ämnen i gymnasiet psykologi/filosofi (Mikael Olin)
-frivilliga språk (Monika Andtfolk)

 

kl.11.25 Lunch i matsalen

 

kl.11.45 Alla samlas i gymnastiksalen för indelning i grupper, därefter följer
rundvandring i gymnasiet

 

kl.12.45 A7 och i elevkårsutrymmet utanför A11 serveras mellanmål
Fotoutstställningar i klassrum och gymnasiekorridoren

 

kl.13.15 Samling i gymnastiksalen
Info om olika projekt och olika arbetssätt

kl. 13.20 Elevkåren har ordet

kl. 13.30 Markens rikedomar
(Kristiina Arhippainen, Roger Nyström, Kåre Lundström)

kl. 13.40 Olika sätt att studera finska
Toki och Fina9 (Mikaela Malmberg)

kl. 13.50 Snilleblixten
(Eva Westerlund-Jäntti, Janne Till)

kl. 14.00 Karis förr (Janne Till)

kl.14.10 Kavarex, Makana (Gunilla Ekholm-Ruohonen)

kl.14.20 Teaterprojektet (Dan Idman)

kl.14.30 Projektet Framtidskartan (Helena Hartman)

Kl.14.40 Avslutning (Rektor Joakim Lagerbohm)