Behöver du en studieplats?

Du kan ansöka om studieplats vid KBG även under sommaren.

Kontakta rektor Lagerbohm, tfn 019 289 3561 eller 044 744 6680
Vi deltar även i tilläggsansökan på www.studieinfo.fi som öppnar 15.6