Bland pipetter och döda möss i Åbo

Den 17 januari besökte biologi 6, med andra biologiintresserade studerande, Åbo Akademis del av Biocity. Dagens program var information om cell- och molekylärbiologi och farmaceutstudier, elektrofores, musdissekering och vi fick också bekanta oss med Åbo Akademis biologiförening, Biologica. Med start halv nio från Karis gick vi genom Biocitys dörrar halv tio, och var redo för en lärorik dag. 

Dagen började med ett infotillfälle om biologistudier vid Åbo Akademi, även biologistudier överlag. Besöket var väldigt inriktat på cell- och molekylärbiologi och därför fick vi även träffa en cellbiolog, som jobbar som universitetslärare vid Åbo Akademi. Vi fick även ta del av en presentation om vad farmaceuter gör och hur man studerar till farmaceut. 

Det första praktiska vi fick ta del av var elektroniska uppgifter om molekyler och deras strukturer. Genom uppgifterna bekantade vi oss mer med biokemi och programmet PyMOL, som visualiserar molekylernas beståndsdelar och bindningar. Programmet var enkelt att arbeta med och det var intressant att analysera molekylerna då de framställdes i 3D. 

Uppgifter om molekyler utförs med hjälp av PyMOL i Åbo Akademis datasal i Biocity.

Efter det var det dags att få mera information om elektrofores och hur det utförs, inför den praktiska delen vi skulle få ta del av. Elektrofores innebär i korthet att man utnyttjar DNA-sekvensernas negativa laddning. En DNA-sekvens pipetteras in i så kallade brunnar i en agargel. Gelen utsätts för en spänning som polariserar gelens olika ändor, den med brunnarna får en negativ laddning. Detta leder till att DNA-sekvenserna börjar röra sig mot den positiva polen och de kortaste kan röra sig längst eftersom de har mist motstånd i gelen. Genom elektrofores kan man alltså lätt skilja på längden av olika DNA-sekvenser. Elektrofores har flera användningsområden som till exempel att bestämma vilka sekvenser som har en viss mutation. 

Efter mycket intressant information fick vi avnjuta en god lunch vid Turun AMK:s cafeteria. 

Efter lunchen återvände vi till Åbo Akademi för att ta del av några demonstrationer i två mindre grupper. Vi fick lära oss mer om labbmöss, deras anatomi och användning av dem inom medicinsk forskning under den ena demonstrationen. Under denna demonstration fick vi även lära oss om hur man klassificerar mössen och skiljer dem från varandra. Dissekeringen av mössen gav oss en bättre inblick i artens anatomiska uppbyggnad. Vi diskuterade även skillnader som finns mellan vår och mössens anatomi, trots att bägge arter är däggdjur. Ett exempel på en tydlig skillnad är den, proportionellt sett, betydligt större blindtarmen hos möss. Detta beror på att organet faktiskt har en funktion hos de växtätande mössen, vilket det inte har hos oss människor. 

Den andra demonstrationen gick ut på elektrofores, vilket vi behandlat under biologikursen, men som även presenterades tidigare under dagen. Eftersom hela elektroforesprocessen kan ta upp till flera timmar att utföra så hade de på Åbo Akademi förberett demonstrationen så att vi skulle hinna ta del av så mycket som möjligt. Till en början fick vi testa på att använda pipetterna, som var nya för oss, med enbart vatten. Då vi behärskade användningen av pipetterna var det dags att pipettera in ett färgat prov i brunnarna i den färdigt tillverkade gelen. Brunnarna var mycket små så det krävdes noggrannhet och koncentration då man skulle överföra provet till gelen. 

Efter lite övning lyckades pipetteringen väl.

I en riktigt utförd elektrofores skulle det elektriska fältet sedan få DNA:t att röra sig mot den positivt laddade sidan av kärlet. I vårt fall, för att spara tid, fick vi tolka ett färdigt prov som hade utförts på morgonen. Materialet vi tolkade innehöll en så kallad “stege” av DNA-strängar av känd längd. I brunnarna bredvid fanns det sedan två olika prov, det ena innehöll mutationen som söktes. Det andra provet däremot saknade den eftersökta mutationen och kunde därför inte skådas på resultatet. 

Vi fick se hur man kan använda exempelvis en iBright-apparat med mycket avancerad kamera för att tolka resultatet av elektrofores. 

Efter demonstrationerna hade vi en kaffepaus tillsammans med Biologica, Åbo Akademis biologiförening, i deras kaffeutrymme. Vi fick träffa både första- och andraårets studerande som var en del av föreningen. Det var roligt att få höra om deras egna upplevelser, tankar och tips gällande biologistudierna vid Åbo Akademi. De studerande var mycket välkomnande och tog emot oss väl. Det var intressant att lyssna på bland annat utbildningens innehåll från studerandes perspektiv, eftersom de som bäst är mitt i dessa studier. 

Då klockan slog två började vi vandra tillbaka mot tågstationen för att ta tåget hem till Karis. På vägen hem konstaterade hela gruppen att det varit en mycket rolig och lärorik dag, med mycket ny information och intressanta demonstrationer. 

Alexandra Ajalin och Antonia Berlin