Om Snilleblixten

Karis-Billnäs samskola kunde under långa tider stoltsera med en skoltidning kallad Snilleblixten. Den utkom mer eller mindre regelbundet på 1940, -50 och -60-talen. Den kalvade även av sig en tradition med en Abi-tidning – en tradition som lever kvar vid vår skola.Nu utkommer Snilleblixten igen. Detta sker i form av kurser i samarbete mellan modersmål och samhällslära. Som handledande lärare fungerar Eva Westerlund-Jäntti och Jimmy Holmberg.

Projektet startade hösten 2004 och sedan har vi gett ut två nummer per läsår. Projektet har blivit en naturlig del av mediefostran vid vår skola.

I kurserna ingår även annat än att producera en skoltidning. Vi försöker stifta bekantskap med medievärlden på olika sätt bl.a. genom att besöka olika redaktioner, träffa journalister och fotografer.

Hösten 2014 tog Snille steget ut i den digitala världen.

Redaktionen våren 2024