Elin Sjöström ny psykologisk expert hos KBG!

Den åttonde januari 2024 fick Karis-Billnäs gymnasium ett tillskott till personalen då Elin Sjöström tillträdde som vår nya skolpsykolog. Elin finns i regel på plats varje onsdag i huset och är kontaktbar via Wilma eller per telefon varje dag. Vem som helst kan gå till Elin med både små och stora problem, eller endast för en kort pratstund.

 

Då Elin såg att det fanns en ledig position som KBG:s skolpsykolog tog hon chansen direkt. Hon berättar att det hittills har varit ett väldigt givande och intressant jobb där hon får ta itu och komma i kontakt med många olika människor. Då Elin är en psykolog för andra stadiet kan man också hitta henne i Axxells knutar där hon har samma roll.

Elins dörr står öppen för vem som helst. Man kan komma till henne med problem, funderingar eller endast för ett kort samtal. Hon kan hjälpa om man exempelvis misstänker någon form av koncentrationssvårigheter, sömnproblem, ångest eller autism. Därefter kan hon även skicka en vidare för att få den experthjälp man möjligen kan behöva. Elin kan även fungera som en utomstående vuxen som finns där om man känner behov av att bara prata av sig. 

Det känns som ett privilegium att människor kommer och pratar med en.

 

Elin berättar att psykologyrket inte från början var ett självklart val, utan ett som efter hand växte 

fram. Hennes yrkesresa började på Hanken, där hon under en period studerade marknadsföring. Hon märkte ändå att det inte var den vägen hon ville gå i livet, och började efter det studera psykologi. Elin berättar att hon alltid har tyckt att det har varit intressant med människor och hur vi fungerar. Hon studerade flitigt och blev klar år 2021. 

 

Elin förklarar att hon verkligen trivs med sitt jobb. Hon  tycker att jobbet är väldigt givande då hon kan se en förändring i de personer som kommer för att prata med henne. Vi frågade henne varför hon valde att bli psykolog för just gymnasiet och hon hade genast svar på frågan. Elin menar att gymnasiestuderande är en spännande åldersgrupp då mycket utveckling fortfarande sker, men att de vid det här skedet är så pass självständiga att de klarar av att diskutera och reflektera själva. Elin berättar att skillnaden på att jobba med yngre barn och andra stadiets elever skiljer sig ganska mycket åt. Arbetet med yngre barn innebär främst en stark kontakt med föräldrarna, vilket inte behövs vid samtal med gymnasieelever. 

– Jag har världens bästa jobb, säger Elin glatt.

 

Elin bor i Åbo och kommer till KBG varje onsdag med tåg. Därför behöver man inte känna en rädsla över att träffa sin psykolog i olika vardagssituationer. Elin förklarar att det upplevs som en bekvämlighet, både för klienterna och henne själv, att hon bor på en annan plats än där hon arbetar. På så sätt kan hon helt enkelt separera sitt privata liv i Åbo från sitt yrkesliv i Karis. 

 

På fritiden spenderar Elin mycket tid utomhus. Till favoritaktiviteterna hör nämligen slalom, hiking och på vintern även vinterbad. Att vara med vänner är också något Elin uppskattar. Då Elin vill sysselsätta sig med något mindre fartfyllt sätter hon sig gärna ner och tillbringar tiden med att spela spel. För tillfället är Dungeons & Dragons en storfavorit hos henne. Elin skulle beskriva sig själv som nyfiken, extrovert, lugn men också glad. Efter intervjun med Elin kan vi intyga att detta också är egenskaper som vi själva ser hos henne. Elin sprider stor glädje med sin positiva energi. 

 

Genom att erbjuda professionellt stöd och vägledning kan Elin hjälpa KBG:s studerande att hantera utmaningar och främja deras välmående. Vi välkomnar henne varmt och ser fram emot det värdefulla arbetet hon kommer att bidra med för att främja en hälsosam och stöttande läromiljö för alla. 

Irina Lindholm & Julia Holmström