HI 2 på besök till Hangö

 

Glada konfliktarkeologer

Torsdagen den 11 maj besökte studerandena som går HI2 Hangö frontmuseum. Jan Fast, historiker och arkeolog, ledde oss genom dagen och lärde oss mera om vissa av de teman som behandlas i kursen, alltså andra världskriget. 

När vi anlände till Hangö togs vi glatt emot av Fast, som sedan berättade mera om hur dagen skulle se ut, och presenterade också sitt yrke. Fast har redan i många år arbetat som arkeolog, för det mesta gällande stenåldern, och har nu under de senaste åren koncentrerat sig på krigsarkeologi. Eftersom det finns mycket oupptäckt vid den tidigare fronten i Hangö arbetar han nu där med att försöka lista ut vad som egentligen pågick i våra trakter under åren 1940-1941 då Hangö var under sovjetiskt styre. 

Jan Fast föreläser

 

Och så ut i naturen!

Vi fick själva uppleva arkeologjobbet på ett närmare plan då vissa fick i uppgift att gräva i jorden där en bunker legat, medan andra med hjälp av metalldetektorer undersökte färdiguppgrävd jord, och inte utan framgång, det hittades nämligen en del ammunition och andra objekt i sanden kring bunkrarna.

En korsu från kriget grävs ut (foto Jan Fast)

 

Grävning på gång

 

Sållning

 

Introduktion till användning av metalldetektor

 

Vi börjar lära oss hur det fungerar

 

Spännande!

 

En del av fynden (foto Jan Fast)

 

Senare under dagen fick vi också ta del av en rundvandring på området kring museet, där vi fick iaktta skyttegravar som de finska soldaterna byggt för att kunna ta sig närmare den ryska gränsen. Fast berättade historier om soldater som stridit i området, och om hur livet där hade sett ut. Dessa historier var tagna från krigsdagböcker där man kunde få en tydligare bild av vardagen vid fronten.

 

Jan Fast berättar om kriget på Hangö udd

 

Jan berättar med inlevelse om en dramatisk händelse

 

Emma Tuomolin

 

 

Utgrävningen finansieras av Thure Galléns stiftelse.