Sammetsrevolutionen i Tjeckoslovakien

Tjecker samlas för demonstration på gamla stans torg i Prag (Wikipedia)

TEMA 1989

Sammetsrevolutionen var en del i hela händelseförloppet som slutligen innebar att kommunistiska partier förlorade sin makt i östeuropeiska länder och i Sovjetunionen. Detta skedde mellan åren 1989 och 1991. Revolutionen inleddes i Tjeckoslovakien med protester på grund av att polisen hade misshandlat en student vid en demonstration i Prag i november 1989. Det medförde i slutändan att det tjeckoslovakiska kommunistpartiet gav över makten till en icke-kommunistisk regering

Den 19 november bildades organisationen Medborgarforum som var en paraplyorganisation för oppositionella grupper. Författaren och dramaturgen Václav Havel, som också var inblandad i händelserna under Pragvåren år 1968, blev nu också en av ledarna för organisationen Medborgarforum. Under 1970- och 80-talen arresterades och fängslades Havel också flera gånger på grund av sina politiska åsikter.

Den 27 november genomförde flera miljoner människor i Tjeckoslovakien en två timmar lång generalstrejk arrangerad av Medborgarforum där man krävde att fria val och flerpartisystem skulle införas och att kommunistpartiets monopol därmed skulle avvecklas.

Dagen efter träffades representanter för Medborgarforum och den tjeckoslovakiska regeringen samt premiärministern för diskussioner och följande dag den 29 november ändrades konstitutionen så att paragrafen om det kommunistiska partiets ledande roll slopades. 

Under Pragvåren 1968 lyckades de inte genomföra sin revolution, men nu lite på 20 år senare, den 28 december år 1989 valdes Alexander Dubček till nationalförsamlingens talman och följande dag valdes därtill Václav Havel till president för Tjeckoslovakien.

Alexander Dubček (till vänster) och Václav Havel (till höger) jublar efter revolutionssegern (Wikipedia)

 

Artikel 4 i författningen där kommunistpartiets ledande roll var fastställd upphävdes den 29 november. I december grundades en samlingsregering med representanter för oppositionen och fria val utlystes till juni 1990.

Det nya parlamentet valde den 5 juli 1990 på nytt Václav Havel till president men de politiska och ekonomiska förutsättningarna saknades för att hålla ihop landet och den 1 januari 1993 bildades de självständiga staterna Tjeckien och Slovakien. Havel var president för Tjeckien mellan åren 1993 och 2003.

 

 Alex Laitinen