Luther i enrum

luther

Två präster och en Luther.

Fredagen den 20 januari fick vi i Karis-Billnäs gymnasium avnjuta en pjäs om Martin Luther och hans liv. Pjäsen var en monolog som framfördes av Johan Fagerudd. Orsaken till föreställningen är att Luther hängde upp sina teser 1517, alltså för 500 år sedan. Efter en gripande monolog var det en frågestund om Luther där skolans studerande fick ställa frågor till Fagerudd. För att besvara våra frågor hade han också teologerna och prästerna Pentti Raunio och Claus Terlinden till sin hjälp.

Lamporna i salen släcktes, det blev tyst. Fagerudd ställde sig kvickt upp och började sin gripande monolog. Han föreställer Luther cirka 30 år gammal som gömmer sig i borgen Wartburg. Han berättar att han gömmer sig där för att han är fredlös, vem som helst får döda honom utan någon bestraffning. Luther grubblar och sjunger och därefter börjar han sakta berätta om sitt liv från liten fram till ca 30 år. Han berättar om en mamma och pappa som slog honom, om läraren som slog honom. Fagerudd hade under hela monologen interaktion med publiken då han t.ex. sade “hoppas era lärare är bättre”. Fagerudd framförde en väldigt gripande och djup monolog som verkligen gjorde så att alla i salen fick en bild av hur Luther var som person och vad allt han åstadkommit.

Efter monologen tändes lamporna och eleverna ställde Fagerudd, Raunio och Terlinden frågor om Luthers liv och tankar som inte framkom under pjäsens lopp. Frågor om Luthers antisemitism och hur hans skrifter användes som nazipropaganda ställdes, men även oskyldiga frågor som hurdan han var som person. Alla frågor besvarades och vi fick en väldigt intressant och givande frågestund. Tack Johan Fagerudd, Pentti Raunio och Claus Terlinden för pjäs och information.

 

Text och Bild: Shanti Grönholm