Slopa studentskrivningarna?

 

Minister Honkonen

Nu är höstens studentskrivningar förbi och de slutgiltiga vitsorden har publicerats. Studentskrivningarna är slutprov där den studerandes kunskap i olika ämnen sätts på prov. Alla studerande måste skriva fem prov och dessutom är provet i modersmål och litteratur obligatoriskt. Med vitsorden på studentbetyget söker den studerande vidare till universitet och högskolor. 

Idrotts- och kulturministern Petri Honkonen (C) som även har hand om högskoleutbildningen i Finland har lagt fram ett förslag om att man helt och hållet skulle slopa studentskrivningarna. Han menar att studentskrivningarnas vikt inför vidare utbildningar är för stor. Han säger även att studentskrivningarna skapar prestationsångest och stress bland ungdomarna. Istället vill Honkonen att man enbart söker in till högskolor genom urvalsprov och att man i gymnasiet ska fokusera enbart på allmänbildningen. Utbildningsministern Li Andersson (Vf) säger att man inte inom den nuvarande regeringen planerar att slopa studentskrivningarna.                                                                                                                               
Vad tycker abiturienterna i KBG om Honkonens förslag? De flesta är av den åsikten att de inte vill slopa studentskrivningarna helt och hållet. Sin åsikt motiverar de med att studentskrivningarna på ett rättvist sätt visar var man ligger kunskapsmässigt. Om man bara använde till exempel kursvitsord skulle bedömningen vara orättvis eftersom olika lärare bedömer på olika sätt. Vissa studerande tycker ändå att studentskrivningarnas betydelse kunde vara mindre och att det finns andra sätt att visa sin kunskap på.

Andra håller ändå med Honkonen. De tycker att studentskrivningarna har för stor betydelse. Det är fel att vitsorden man får i kurserna inte egentligen har någon betydelse när studentskrivningarna är det som spelar en roll i framtiden. Studerandena föreslår att man skulle ha en mer valbar studentskrivning eftersom vissa tänker snabbt och vissa är bra på att presentera men inte på att skriva. Se hela intervjun med Honkonen 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/korkeakouluista-vastaava-ministeri-reagoi-nuorten-pahoinvointiin-radikaalilla-ehdotuksella-ylioppilaskirjoitukset-pitaa-lopettaa/8523520#gs.hjazer

 

Eden Wessman