Ungern och Sovjetunionens fall

Östtyskar flyr över den ungerska gränsen mot Österrike (Herbert Knosowski/​Reuters)

TEMA 1989

Året 1989 var ett mycket händelserikt och betydelsefullt år i Ungerns historia. Ungern var involverad i ett flertal händelser som kom att ändra inte bara på Östtysklands situation utan också på det kalla krigets gång.

 

Den 2 maj

Ungerska gränssoldater började montera ner de staket och avspärrningar, som man under årens lopp hade byggt upp på gränsen mot Österrike. Beslutet fattades redan i februari och man hade godkännande av Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbatjov för det här. Det ungerska beslutet hade också ekonomiska grunder eftersom avspärrningarna var i så dåligt skick att de borde ha förnyats, men för det fanns inte pengar och materiel.

För Ungern hade frågan inte heller någon större prioritet eftersom de flesta flyktingar som försökte ta sig över gränsen till Österrike inte var ungrare utan östtyskar.

I Östtyskland förutsatte man att det ungerska beslutet i första hand var symboliskt och att gränsen fortfarande skulle hållas stängd. De östtyska medierna höll ändå tyst om vad som pågick i Ungern, men tack vare de västtyska informationskanalerna nådde nyheten om nermonterandet av avspärrningarna även Östtyskland. De första östtyskarna som åkte till Ungern hejdades vid gränsen, men senare den 11 september kom gränsen att öppnas för fri passage.

 

Den 19 augusti

En fredspicknick, också kallad för ”den paneuropeiska picknicken”, ordnades i Sopron i norra Ungern av en religiös grupp som ville ena öst och väst. En tillfällig öppning av gränsen mot Österrike arrangerades som en symbolisk gest med utvalda deltagare från Österrike och den ungerska oppositionsrörelsen. Det hela resulterade i den första större massflykten från Östtyskland och blev därmed ett av de mest betydelsefulla skedena i kampen mot Berlinmurens och kommunismens fall.

(Wikimedia commons)

Man delade ut flygblad med information om picknicken t.o.m. så långt bort som i Polen för att bjuda östtyska semesterfirare till picknicken. Där fick de gåvor, mat och valutan D-mark och övertalades på så vis att åka till väst.

Hundratals östtyskar fick alltså chansen att fly till väst då gränsbevakarna enligt planen vände ryggen till och lät därmed östtyskarna springa över gränsen till Österrike. Jubel bröt ut bland östtyskarna då de upptäckte att de lyckats ta sig över den hårdbevakade gränsen utan att bli beskjutna.

 

Den 11 september

Den 11 september öppnade Ungern gränsen mot Österrike och under de kommande tre veckorna flydde 25 000 östtyskar till Österrike.

 

Den 23 oktober

Den 23 oktober 1956 krävde demonstranter i Budapest att de sovjetiska trupperna skulle dra sig ut ur Ungern, men det dröjde hela 33 år innan Ungern utropades till republik den 23 oktober 1989. Ungern övergick då formellt från att ha varit en socialistisk folkrepublik till att bli en parlamentarisk demokrati. Kommunistpartiet avsade sig maktmonopolet och fri partibildning tilläts.

Ungerska invånare firar den kommande demokratin. (Wikimedia commons)

 

Men vi kan konstatera att historien inte lärt oss mycket eftersom det nu trettio år senare har rests ett nytt högteknologiskt staket som går längs Ungerns och EU:s gräns mot omvärlden för att förhindra invandring.

 

Alex Laitinen

 

.