Solidaritet och Polens väg tillbaka till demokrati

Solidaritets ledare Lech Wałęsa i Gdansk 1983 (Jacques Langevin—AP/Shutterstock.com)

TEMA 1989

Solidaritet var ett fackförbund i det kommunistiska Polen som arbetade för att införa demokratiska och ekonomiska reformer i landet. Förbundet hjälpte till att få slut på kommunismen och att göra Polen till en demokrati igen.

Polen hade sedan 1946 varit kommunistiskt då partiet tog makten. Under de kommande årtiondena skedde det en del revolter startade av arbetare eller studerande. Ett exempel är 1956 då arbetare i Poznan protesterade och krävde ekonomiska och demokratiska förändringar. Detta ledde till att runt hundra personer mördades och många fler blev skadade. Dessa typer av protester fortsatte ända fram till kommunismens fall i Polen. 

Revolten i Poznan 1956 som urartade från att vara demonstrationer till att runt 100 demonstranter mördades av armén (Tygodnik Solidarność)

Solidaritet grundades år 1980 och 1981 hade det redan över 10 miljoner medlemmar och representerade största delen av arbetarna i landet. Lech Wałęsa var en av grundarna och ledaren för fackförbundet mellan 1980 och 1990. Wałęsa vann Nobels fredspris 1983 för sin kamp mot regeringen. 

Solidaritet organiserade många strejker och krävde förändringar som ekonomiska reformer och fria val. Polens ledare Wojciech Jaruzelski gjorde i slutet av 1981 Solidaritet olagligt och förbundet upplöstes i oktober 1982 av parlamentet. Jaruzelski införde militärt undantagstillstånd i december 1981. Många ledare i förbundet blev arresterade och Wałęsa satt i fängelse ett år.

Wojciech Jaruzelski, Ledare av kommunistpartiet i Polen och landets första president i december 1981 då han meddelade att regering inför militärt undantagstillstånd. (Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Wojskowa Agencja Fotograficzna)

1988 började nya strejker och oroligheter i Polen. Arbetarna krävde att Solidaritet skulle erkännas av staten. Den 17 april 1989 blev Solidaritet lagligt igen och fick nu delta i fria val. Den 4 juni hölls det första relativt fria valet i Polen sen 40-talet och Solidaritet vann en jordskredsseger. Av alla platser i Sejm (underhuset i det polska parlamentet) skulle 35% vara valbara medan resten skulle hållas kvar för kommunisterna. Solidaritet vann varenda valbar plats förutom en. Wojciech Jaruzelski som var ledare för Polen lät resultaten gälla. 

19 juli blev Jaruzelski vald till president av Sejm med en rösts majoritet. Wałęsa hade vägrat att bilda regering tillsammans med kommunistpartiet och regeringen blev Solidaritet-ledd.  Wałęsa vägrade också att bli premiärminister vilket ledde till att Jaruzelski gav Tadeusz Mazowiecki, en av ledarna i Solidaritet som uppgift att bilda regering och han blev Polens och Östblockets första icke-kommunistiska premiärminister. 

Jaruzelski avgick som president frivilligt i december 1990 och Lech Wałęsa valdes med överlägsen majoritet till president mot Mazowiecki. Wałęsa var president ända fram till 1995. 

 

Andreas Vuorinen

 

Källor:
https://www.britannica.com/topic/Solidarity
https://en.wikipedia.org/wiki/1989_Polish_legislative_election
https://www.nonviolent-conflict.org/polands-solidarity-movement-1980-1989/
https://www.britannica.com/biography/Lech-Walesa