Afghanistan – Sovjetunionens Vietnam

Soldater från Mujahedin i Kunar (Erwin Lux 1987)

TEMA 1989

Ända fram till år 1973 var Afghanistan en monarki som leddes av kungen Zahir Shah. Shah implementerade många moderna reformer som fria val och jämlika rättigheter för alla medborgare. Då Shah var på resa i Italien 1973 genomförde hans kusin Mohammed Daoud Khan en statskupp och tog över makten i landet som både president och premiärminister. Han införde ännu mera reformer och ekonomin förbättrades mycket. Även fast han förbättrade landet på många sätt var han ogillad av många p.g.a. att han var en diktator och hade tagit tillbaka medborgerliga friheter. Många islamska grupper var emot hans moderna reformer.

I april 1978 skedde dock den s.k. “Saudrevolutionen” där kommunisterna tog makten i landet och Daoud med sin familj blev mördade. Hafizullah Amin blev ny premiärminister och han var rätt så extrem. Det skedde mycket protester och president Nur Muhammad Taraki vände sig till Sovjet för att få hjälp mot protesterna och att få slut på Amin. Amin lät Taraki bli avrättad p.g.a. detta. Situationen i Afghanistan förvärrades, protesterna fortsatte och under Amins regim fängslades och avrättades många.

De grupper som var emot den nya regimen kallades kollektivt för “Mujahedin”. Dessa grupper var islamska och ville införa en islamisk stat, på samma sätt som i grannlandet Iran där Shahen hade blivit störtad i början av 1979.

På julafton 1979 invaderade Sovjet Afghanistan och avsatte Amins regering och en mindre extrem ledare vid namn Babrak Karmal fick makten. Målet med detta var att få slut på protesterna och Mujahedin. De sovjetiska trupperna tog snabbt över städer och urbana områden medan Mujahedin hade kontroll över landsbygden och bergen och de stred med gerillataktik. USA började exportera vapen till Mujahedin genom Pakistan för att hjälpa deras krig mot Sovjet. Sovjet försökte få slut på stödet för Mujahedin genom att bomba landsbygden men Mujahedin lyckades slå tillbaka tack vare att de hade luftvärnsmissiler. Kriget var i ett dödläge under stora delar av konflikten och Sovjet hade väldigt svårt att få total kontroll.

USA:s president Ronald Reagan träffar medlemmar av Mujahedin 1983 i Vita Huset (Michael Evans)

Från andra muslimska länder kom personer för att strida mot Sovjet och en av dessa var Osama Bin Laden. Bin Laden kom från en av de rikaste familjerna i Saudiarabien och blev tränad av USA för att kriga mot Sovjet. Senare blev han ledare för Al Qaida och stred mot USA och låg bakom 9/11.

Kriget fortsatte fram till 1989 och var ett väldigt blodigt krig. Sovjet förlorade ca 15 000 soldater medan Mujahedin förlorade mellan 75 000 och 90 000 soldater. Det dog också mellan en halv och två miljoner civila under kriget och ca 5 miljoner flydde ur landet. Kriget var inte alls framgångsrikt för Sovjet och det brukar kallas för “Sovjets Vietnam” pga. hur en rätt svag nation lyckades stå upp mot en supermakt. Sovjetunionens ekonomi blev sämre hela tiden under 80-talet och Gorbachev’s nya utrikespolitik betydde att Sovjet skulle minska mängden soldater i Afghanistan. Sovjet flyttade istället över ansvaret på den afghanska staten att fortsätta strida mot Mujahedin.

Vid Genèvekonferensen år 1988 bestämdes det att Sovjet skulle dra sig tillbaka ur Afghanistan och ingen intervention från något annat land skulle tillåtas. 1989 drog sig de sista sovjetiska trupperna ur Afghanistan och 15 februari tog kriget mellan Sovjet och Mujahedin slut då den sista generalen Boris Gromov lämnade landet.

De sista sovjetiska trupperna lämnar Afghanistan 15 Februari 1989 (Solomonov RIA Novosti archive)

Sovjet fortsatte att stödja den afghanistanska staten i kriget mot Mujahedin fram till 1991 då Sovjet föll samman. Sedan dess har Afghanistan hela tiden befunnit sig i inbördeskrig och 2001 gick USA in i landet som ett svar på 9/11.

 

Andreas Vuorinen

 

Källor:
https://www.youtube.com/watch?v=FDQLHFBp4aM
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet–Afghan_War
https://www.britannica.com/event/Soviet-invasion-of-Afghanistan
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-TRX5JfEA