Revolutionen i Iran 1979

Ruhollah Khomeini blev ny härskare av Iran efter shahen. (Mohammad Sayyad)

I år är det 40 år sedan revolutionen i Iran och gisslankrisen på den amerikanska ambassaden.

Den iranska premiärministern Mohammad Mosaddegh som var demokratiskt vald blev störtad av Pahlavidynastin med hjälp av både USA:s underrättelsetjänst CIA och Storbritanniens MI6. Operationen kallades “Operation Ajax”. Den gjordes på grund av att Mosaddegh var emot regimen som styrde landet och ville göra landet mera demokratiskt. Mosaddegh ville också nationalisera oljeinkomsterna i landet vilket inte USA gillade. Mosaddegh stöddes av socialister och andra vänsterinriktade grupper.

Mohammad Mossadegh, Irans statsminister från 1952 tills att han blev avsatt 1953. (bbcpersian.com)

Efter detta fick Pahlavidynastin och Shahen Reza Pahlavi utökad makt i Iran. Shahen startade en säkerhetspolis som kallades för SAVAK. SAVAK kidnappade, mördade och torterade många politiska motståndare i landet. Shahen gjorde inte bara dåliga gärningar utan förbättrade kvinnornas ställning i landet avsevärt och gjorde landet mera västerländskt.

Mohammad Reza Pahlavi, Irans andra Shah. 8Royal Court of Iran/pahlavi.org)

Revolutionen började i januari 1978 med demonstrationer på gatorna. Soldater började skjuta demonstranter och protesterna urartade. Många civila dog på grund av polisens och militärens våld. I januari följande år flydde Shahen som hade cancer och var väldigt sjuk vid denna tidpunkt iväg från Iran. Statsministern Shahpur Bakhtiar fick som uppgift att styra landet efter att Shahen hade gått i exil. Bakhtiar lyckades dock inte speciellt väl med detta och han blev tvungen att själv gå i exil efter en kort tid.

Ruhollah Khomeini var en av de viktigaste personerna bakom revolutionen. Khomeini var en omtyckt och välkänd islamisk filosof. Han hade sedan 1964 levt i exil först i Irak men senare också i Frankrike efter att han hade kritiserat Pahlavi-dynastin. Khomeini återvände till Iran den första februari 1979. Tio dagar senare deklarerade militären och andra av statens styrkor att de var neutrala. Den första april utropade Khomeini Iran till en islamisk republik efter en folkomröstning där Khomeini fick stort understöd av folket.

Den fjärde november 1979 stormade islamiska universitetsstuderande den amerikanska ambassaden och tog som gisslan 52 personer. Ett fåtal lyckades fly ut ur ambassaden och lyckades med hjälp av Kanada och CIA komma till USA. Målet med att ta gisslan var att försöka tvinga USA att returnera Shahen tillbaka till Iran. Shahen hade nämligen gått i exil i Egypten.

Iranska studenter stormar USA:s ambassad i Teheran. (© Getty images)

USA försökte sig på två räddningsförsök. Det första försöket ledde till att nio stycken personer dog och inga av personerna i gisslan befriades. Det andra försöket skulle genomföras med ett modifierat Herculesplan som de skulle landa på en idrottsarena mitt i Teheran. Armén kraschade planet vid en testning hemma i USA. Det andra räddningsförsöket genomfördes aldrig.

I januari 1981 frisläpptes resten av gisslan, ett år och två månader efter stormningen av ambassaden. Mohammad Reza Pahlavi dog av blodcellscancer 1980, bara ett år efter att ha flytt landet.

Ruhollah Khomeini blev den nya ledaren av landet. Khomeini var en religiös ledare och fortsättningsvis styrs landet enligt islam. Den högsta ledaren i landet är för tillfället Ali Khamenei och beslutsfattandet kommer från gud och går via honom. Mänskliga rättigheter uppfylls inte i landet. Till exempel stenas personer till döds i vissa tillfällen om de begår brott. Ofta är dessa brott äktenskapsbrott. Kvinnornas ställning har försämrats sedan revolutionen men jämfört med andra länder i Mellanöstern har kvinnorna det rätt bra. Kvinnorna i Iran hör till de mest utbildade i Mellanöstern, vilket är ett arv från Shahens tid.

Andreas Vuorinen

 

Källor:
http://www.mohammadmossadegh.com/biography/
https://www.britannica.com/event/Iranian-Revolution-of-1978-1979
https://www.historyguy.com/iran-us_hostage_crisis.html#.XHz0A6eHKqA
https://thehill.com/opinion/international/359859-hostage-crisis-anniversary-reminder-of-need-for-change-in-iran
https://www.britannica.com/biography/Ruhollah-Khomeini