Det är visst skillnad mellan partierna

 

Vet du inte vilket parti du skall rösta på i valet i april? I frågor som gäller ekonomi, invandring och miljö kan man se skillnader mellan de olika partierna.

Samlingspartiet: Samlingspartiets ekonomiska politik går ut på att ha lägre skatter för att Finland hör till världens mest beskattade länder. Man anser att människor mera ska ta hand om sig själv istället för att staten ska sköta om en från vaggan till graven. De är för invandring och vill speciellt ha mera arbetskraftsinvandring. Deras miljöpolitik går ut på att få in mera grön energi och minska på utsläpp inom industri och transport utan att skada ekonomin.

Centern: Inom ekonomin vill centern ha lägre skatter och minska på reglering av företag. För dem är det viktigt att hela Finland får en del av den ekonomiska tillväxten och därför fokuserar de mycket på landsbygden. De är för invandring och vill speciellt ha mera arbetskraftsinvandring. Deras klimatpolitik går ut på att få renare transportmedel och förnybar energi.

Svenska folkpartiet: Sfp är för lägre skatter och vill göra företagsamhet lättare. De vill ge mera frihet åt individen. De är för mera invandring och de vill få renare energi och transportmedel för att få en renare miljö. Starkast är deras åsikter om tvåspråkighet där de vill att man alltid ska kunna få offentlig service på svenska.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna är för lägre skatter för medelklassen och små företag men vill erbjuda bättre service åt speciellt familjer och åldringar. För att de är ett kristet parti står de för “traditionella värderingar” och de är konservativa inom värdefrågor. De stöder mera invandring. Inom miljöfrågor vill de också få renare energi och transport utan att ekonomin skadas.

Sannfinländarna: Sannfinländarna vill ha lägre skatter för medelklassen och småföretag men de vill höja skatter för de rika och storföretag. De vill använda mera pengar på välfärd för speciellt åldringar. De är starkt mot invandring och tycker att invandrare tar jobb från finländare. De vill begränsa invandring ännu mera och stänga gränserna. De tycker att Finland inte kan göra så mycket för att hjälpa mot klimatförändring och vill inte ha mera åtgärder för att begränsa utsläpp.

Socialdemokraterna: de vill ha höga skatter för företag och rika för att finansiera bättre välfärd och få mindre inkomstskillnader mellan rika och fattiga. Sdp stöder invandring men vill reglera hur mycket arbetskraft som kommer. De vill ha renare transport och industri med miljöskatter och stöd för grön teknologi.

De gröna: De gröna stöder skattehöjningar för de rika och företag för att finansiera bättre välfärd. De vill radikalt höja på miljöskatter mot verksamhet som enligt dem skadar miljön. De vill vill förbjuda användning av alla fossila bränslen till 2030-talet och använda förnybar energi istället. De vill ha mycket mera invandring.

Vänsterförbundet: Vänsterförbundet är för väldigt höga skatter för att ha högre inkomstöverföringar till fattiga och bättre offentlig service. De vill också med höga skatter jämna ut inkomstskillnader. De är för mera humanitär invandring men de vill begränsa arbetskraftsinvandring för att den tar jobb från finländare och driver ner arbetarnas löner enligt dem. De vill få en grönare ekonomi genom höjda miljöskatter och stöd av förnybar energi och förbud av fossila bränslen.

 

Victor Qwarfordt