Karis-Billnäs gymnasium : Projekt

NATURENS RIKEDOMAR

PROJEKTET

Projektet är avsett för studerande som valt att fördjupa sig i de naturvetenskapliga ämnena biologi, geografi, fysik eller kemi. Målsättningen är att öka intresset för dessa ämnen, samt att betona vikten av tvärvetenskapligt tänkande. Därtill sysslar vi inom projektet med roliga och intressanta aktiviteter som vi inte anser oss ha tid med under de läroplansstyrda kurserna.
 
Karis-Billnäs gymnasium fungerar som huvvudskola i projektet, men totalt deltar sex gymnasier från Västnyland (Karis-Billnäs gymnasium, Ekenäs gymnasium, Virkby gymnasium, Karjaan lukio, Hankoniemen lukio och Hangö gymnasium). Som framgår ur deltagarlistan är projektet tvåspråkigt.

Första året (läsåret 2014-15) genomförde vi ett pilotprojekt som gick under namnet "Från gruva till produkt". I detta pilotprojekt deltog 14 studerande från Karis - Billnäs gymnasium. Under de tre egentliga projektåren kommer temat att variera från år till år. Under pågående läsår (2015-16) är temat vatten. Antalet studerande är detta år 25 till antalet, varav majoriteten kommer från Karis-Billnäs gymnasium.

 © 2013-2021 Karis-Billnäs gymnasium - by Laxell.com