Karis-Billnäs gymnasium : Projekt

KARIS FÖRR

Motståndet mot förryskningen

Läsåret 2012-13 arbetade en grupp vid KBG med förryskningstiden i Karistrakten. Jobbet resulterade i följande uppsatser:


Kronologi över västnylänningarnas motstånd mot förryskningen 1899-1905

Vår Gud är oss en väldig borg
- eller hur Karisborna tystade sin kyrkoherde med psalmsång

Vi ä nog alla här men ingin jävel kommer dit!
- eller hur Karisborna vägrade göra rysk värnplikt

Med pennan mot Bobban
- eller hur kampen fördes med illegala tidningar, t.ex. Karis KungörelserDeltagarna Patrik Hafström, Victoria Juslenius, Andreas Lindén, Elin Lönnberg, Lovisa Till och Ida-Sofie Valtanen i jobb vid Brages Pressarkiv.
 © 2013-2021 Karis-Billnäs gymnasium - by Laxell.com