Projekt Stigen

Stigen var ett samarbete mellan Karis gårds- och bostadsförening och Karis-Billnäs gymnasium. Vårt arbete utfördes i huvudsak under läsåret 2006-07. Det finns planer på att bygga en vandringsled längs ån från Landsbro upp till kyrkan. Vår uppgift var att forska i områdets förflutna.
Historien i omvänd ordning:


Vår rapport över det utförda jobbet överlämnades till beställaren 31.1.2008. På plats var även representanter för Karis stad och massmedia.Vi besökte Brages pressarkiv för att söka urklipp om i första hand Herrmans handelsträdgård och den gamla simplatsen vid Landsbro.


Aurora och Tiina studerar simning


Viktor hjälper till


Frida och Sandra söker efter material om Herrmans
Vi ordnade pressinfo för att upplysa om vad vi håller på med och för att få kontakt med personer som kan hjälpa oss med vår forskning.Frida uttalar sig i radion


Agneta från Västra Nyland gör anteckningar


Olle uttalar sig
Rubrik i Västra Nyland följande dag
Vi bekantade vi oss med området tillsammans med Olle Lönngren från föreningen.


Olle berättar


Det här områdets historia skall vi undersöka


Vi söker spår efter den gamla siminrättningen....


.... och efter Herrmans handelsträdgård


Den som söker han finner - resterna av ett av växthusen finns ännu kvar!