Abi 2020 – inför slutrakan

Den sista etappen på resan mot den vita mössan har börjat. Här får du svar på frågor om studentexamen, ansökningar till tredje stadiet och aktuella ärenden vid Karis-Billnäs gymnasium.

Presentationerna visades på vårt föräldramöte den 5 september 2019.

Abi 2020 – inför slutrakan

Tidtabell för gemensam ansökan till universitet och högskolor