Info till fortsättarna

 

Hej alla fortsättare! Infobrev

Välkomna tillbaka till skolbänken! Nu är det igen dags att börja fundera på studierna och nedan några påminnelser som ni bör fundera på inför det andra läsåret:

 

  1. Kolla ditt studieprogram på Wilma. Ändringar har eventuellt gjorts i läsordningen under sommaren!! Små ändringar har jag tyvärr gjort åt några p.g.a att jag försökt jämna ut grupperna.

NY LÄSÅRSGUIDE OCH STUDIEHANDBOK hittar du på hemsidan under ”Studieinfo”.

 

  1. Om du följer ett 3 årigt program bör du kolla att du under inkommande läsår har valt följande obligatoriska kurser:

Modersmål 4-5

Finska 4-6

Engelska 4-6

Matematik kort 3,4

Matematik lång 4,5,7,8,9,10

Gymnastik 1 eller 2

Musik 1 eller 2

Bildkonst 1 eller 2

 

Samt följande obligatoriska kurser OM du inte avklarat dem under 1 läsåret:

Biologi 1-2

Geografi 1

Fysik 1

Kemi 1

Hälsokunskap 1

Filosofi 1-2

Psykologi 1

Religion 1-2

Historia 1-3

Samhällslära 1-3

 

SAMT de fördjupade eller skolvisa kurser som du planerat i ditt studieprogram!

KONTAKTA CARINA genast om du funderar på något!

 

  • Om du är anmäld till Nätkurs under läsåret-> Mera info pågnet.com

 

KOM IHÅG ATT KOLLA DIN E-POST PÅ WILMA DAGLIGEN och KALENDER på hemsidan!

Hälsningar, Carina 🙂