Tutorer

TUTORER LÄSÅR 2016-17

Tutorverksamheten vid Karis-Billnäs gymnasium startade på hösten 2004. Tutorerna är alla fortsättare och har en hel del kunskap om hur skolan fungerar. Dessutom vet de var man får hjälp om man har problem med studierna eller med hälsan.

Tutorerna finns till för att
• hjälpa nybörjarna att orientera sig i skolans regel- och studiedjungel.
• skapa gruppanda i nybörjargrupperna
• ge råd och tips om var man får hjälp av olika slag

Tutorerna och nybörjarna bekantar sig med varandra redan under den första skoldagen.

Under de första veckorna hjälper tutorerna nybörjarna med praktiska detaljer och finns till för att skapa bra stämning i skolan.

Tutorerna fungerar som hjälpledare i samband med nybörjardagarna, som de senaste åren ordnats på Högsand.

Tutorer 2017: Linus Rosendal, Amanda Källman, Felicia Berglund, Wilma Grönqvist,Jannica Laukkanen, Alexander Holmström, Oscar Grönroos, Rebecca Adolfsson, Kristina Gardberg, Johanna Michelsson, Andrea Degerlund och Erik Ingman