Studerandekårsstyrelsen

1.2.2020 – 31.1.2021

Elsa Colérus, ordförande

Kaisla Dahlqvist, viceordförande

Malin Mäkinen, sekreterare

Andreas Bobe, kassör

Cajsa Lönnberg, marknadsföring

Saga Österberg, marknadsföring

Stella von Bonsdorff, trivselminister

Olivia Jalonen, trivselminister

Emelie Jungner

Julian Kevin

Victor Löflund