Studerandekårsstyrelsen

1.2.2020 – 31.1.2021

Elsa Colérus, ordförande

Cajsa Lönnberg, marknadsföring

Saga Österberg, marknadsföring

Olivia Jalonen, trivselminister

Stella von Bonsdorff, trivselminister

Emelie Jungner

Malin Mäkinen, sekreterare

Kaisla Dahlqvist, viceordförande

Julian Kevin

Victor Löflund

Andreas Bobe, kassör

Sandra Björklöf