Studerandekårsstyrelsen

1.2.2019 – 31.1.2020

Ines Latvala, ordförande

Elsa Colérus, viceordförande
Karin Westerlund, sekreterare
Andreas Bobe, kassör
Martin Jungar, marknadsföring
Sonja Laitamäki, trivselminister
Patrik Ingman
Cajsa Lönnberg
Jonathan Ramstedt
Saga Österberg