Sju tips på vad man kan se på bio

                  Är du en person som gillar att gå på bio, ensam eller tillsammans med en vän? Och kanske ni inte vet…

Besök i en synagoga

Fredagen 12.10 besökte Religion 1 den judiska församlingens synagoga i Helsingfors. I synagogan fick vi lära oss mera om judendomen i allmänhet, judendomen i Finland och synagogan i Helsingfors. När…

Vi besökte Nationalmuseet

På fredagen 14.9 fick vi möjligheten att besöka Nationalmuseet i Helsingfors med historia 5.  Vi fick se olika  samlingar från förhistorisk tid till nutid. Det var intressant att konkret se…

Internetneutraliteten är hotad!

Internetneutralitet är principen att internetleverantörer behandlar all data på internet på samma sätt. De ska inte diskriminera eller behandla människor olika  beroende av användare, webbplats, plattform, applikation eller någon annan…

Naturens rikedomar i München

Projektet Naturens rikedomar har nu för fjärde och sista gången ordnats i Karis-Billnäs gymnasium i samarbete med andra västnyländska gymnasier. Som en tradition har projektdeltagarna alltid åkt på en studieresa…