Internetneutraliteten är hotad!

Internetneutralitet är principen att internetleverantörer behandlar all data på internet på samma sätt. De ska inte diskriminera eller behandla människor olika  beroende av användare, webbplats, plattform, applikation eller någon annan…

Naturens rikedomar i München

Projektet Naturens rikedomar har nu för fjärde och sista gången ordnats i Karis-Billnäs gymnasium i samarbete med andra västnyländska gymnasier. Som en tradition har projektdeltagarna alltid åkt på en studieresa…

Hitler inte värst?

Ännu 73 år efter andra världskrigets slut koncentrerar vi oss på judeutrotningen och Tysklands ansvar. Det är kanske världens mest kända brott, men Europas värsta massmördare var inte Hitler. Det…

Projekt TOKI

  Under hösten startade igen projektet TOKI i vår skola. Projektet TOKI har redan funnits i vårt gymnasium i 10 år. Projektet går ut på att vi tar kontakt med…

Aku Louhimies höll sig undan

I Helsingfors 21.3 2018 på biograf Maxim visades den sista föreställningen av Okänd soldat. Det var tänkt som en specialföreställning där bland annat Aku Louhimies skulle vara närvarande. Dock blev…