Internetneutraliteten är hotad!

Internetneutralitet är principen att internetleverantörer behandlar all data på internet på samma sätt. De ska inte diskriminera eller behandla människor olika  beroende av användare, webbplats, plattform, applikation eller någon annan form av kommunikationsmetod. Internetneutralitet betyder också att det är gratis att vara på internet. Internetneutralitet betyder att alla oberoende av var de befinner sig, bara de har tillgång till en dator, telefon eller liknande och tillgång till wifi, kan surfa på nätet.

Jag har följt med händelserna i USA gällande internetneutralitet och FCC:s (Federal Communications Commission) beslut att dra tillbaka internetneutraliteten och ge större bolag mera frihet att välja hur, till vem och hur mycket de ska ta betalt för sin service på nätet. FCC bestämde det här i december förra året (2017) men USA:s senat har på onsdagen den 16 maj 2018 röstat för att rädda internetneutraliteten. Även om senaten har röstat för att rädda internetneutraliteten är det ännu en lång väg att gå tills den är räddad. Några saker måste hända ännu innan internetneutraliteten faktiskt är räddad. Det första som måste hända är att representanthuset måste använda CRA eller the Congressional Review Act med vilken de får ta tillbaka beslut fattade av myndigheterna. Det andra som måste hända är att anhängarna av internetneutraliteten måste få tillräcklig majoritet i reperesentantshuset. Även om de fick alla demokrater ombord måste de få stöd av 22 republikaner, och till sist måste de få president Trump allt skriva under.

Det verkar lätt men det är svårt på grund av att människor är olika och tycker olika. Det blir svårt också på grund av att de måste få stöd från republikanerna och de måste också få Trump att godkänna det och skriva under och man vet inte alltid vilket humör han befinner sig i. Senaten har tagit ett steg mot att rädda internetneutraliteten men ännu är den inte räddad.

Vad skulle det betyda för finländarna om USA bestämmer sig för att dra in internetneutraliteten. Det skulle inte få lika allvarliga konsekvenser som i USA på grund av att EU har sina egna regler angående internetneutralitet. Problem skulle uppstå ändå på grund av att finländarna och resten av världen använder många olika amerikanska nätbaserade bolag. Vissa internettjänster skulle bli långsammare och det skulle bli dyrare med internet. Man skulle inte ha lika stor valfrihet och man skulle inte alltid få hjälp. Det skulle bli svårare att söka efter jobb och skriva CV och alla som har jobb och studier som går via nätet skulle få problem. Det här är olika slags problem som skulle uppstå om USA drar in internetneutraliteten, men än är hoppet inte ute. Låt oss hoppas på det bästa.

Rädda internetneutraliteten!   

 

Ulrika Schulman