Populism – alltför enkla svar på svåra frågor

I dagens värld talas det mycket om populism. I och med det amerikanska presidentvalet och brexit är populism högst antagligen ord som folk har hört talas om. Men vad är egentligen populism och var förekommer det?

Populism används ofta som ett nedsättande uttryck och används mycket inom politiken. Att vara en populist innebär att man har enkla svar på svåra frågor. Man använder sig av enkla svar på frågor som egentligen inte alls är så enkla att lösa som populisten själv hävdar. En person som brukar förknippas med populism är Trump. Men populistiska politiker finns också på många håll i Europa.

Ett exempel kunde vara då Trump blev tillfrågad om hur han ska stoppa den illegala invandringen till USA. Då svarade han:

-Vi bygger en mur!

Svaret var kort, enkelt och alla förstod vad han menade. En mur är någonting konkret i jämförelse med andra diffusa lösningar. När människor sedan började fundera över hans svar, förstod många att svaret inte är hela sanningen. Vem ska betala murbygget var en fråga som folk ställde sig. Trump svarade att Mexiko ska betala och alla hurrade. Men är det så enkelt?

Varför skulle Mexiko betala för en mur som kostar dem 20 miljarder dollar, alltså betala för en mur som dessutom kan komma att föra in dem i en ekonomisk kris då man räknar med att Mexikos export skulle minska med 20%? Och hur skulle en mur kunna stoppa all invandring? Är det ens klokt att stoppa all invandring från Mexiko då USA samtidigt är i behov av arbetskraft inom många branscher?

Vad är det som får folk att trots allt detta ändå tro på de populistiska påståendena?

En viktig orsak är enkelheten i budskapet. Alla i samhället, även de som inte är så insatta, kan förstå och stödja olika lösningar på samhällsproblem förutsatt att de är tillräckligt enkla.

Populister har oftast också klart för sig vem som är den skyldiga till alla problem. Idag får t.ex invandrarna mycket av skulden för problemen. Trump brukar för sin del utpeka medierna för att skapa falska nyheter eller “fake news”, som det även kallas.

Världen i dag är väldigt komplicerad och fylld av olika hot som t.ex krig och ekonomisk ojämlikhet och annat elände. Under sådana tider stiger populister ofta fram och uttalar sig.

 

 

Martin Jungar

 

Bild: Wikimedia commons / Gage Skidmore