En inblick i ungdomspolitik

För tillfället sitter jag mitt andra år i Raseborgs ungdomsfullmäktige. Jag stöter ofta på människor, speciellt i min ålder, som inte vet vad ungdomsfullmäktige är och det skulle vara önskvärt att fler blev intresserade och aktiva.

Ungdomsfullmäktige är en icke-politisk organisation som enligt den finska kommunallagen ska finnas i varje kommun för att föra fram ungdomarnas intressen i kommunen.  

Raseborgs ungdomsfullmäktige väljs av ungdomsparlamentet som ordnas i december varje år. Mandatperioden är ett kalenderår, det vill säga från januari till december. Ungdomsfullmäktige består av 15 medlemmar som är 12-18 år gamla.

Ungdomsfullmäktige ger ungdomar fina möjligheter till politisk erfarenhet. Ungdomsfullmäktige har representanter i fyra nämnder i Raseborg: bildningsnämnden, fritidsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden och tekniska nämnden. Man lär sig mycket om mötesteknik och om hur beslut fattas när man sitter på nämndmöten. Jag sitter själv i år i Raseborgs bildningsnämnd och har tyckt att mötena är väldigt lärorika. Då jag är ungdomsfullmäktiges representant i bildningsnämnden ska jag fungera som en länk mellan ungdomarna och beslutsfattarna. Förra året fungerade jag som sekreterare under ungdomsfullmäktiges möten och lärde mig mycket nytt då också.

Ett konkret exempel över vad Raseborgs ungdomsfullmäktige har fått till stånd är skejtparken i Karis. Förslaget kom från ungdomsfullmäktige för några år sedan och det var en stor sak då parken verkligen byggdes.

Raseborgs första prideevenemang kom också till som ett förslag av ungdomsfullmäktige och ungdomsfullmäktige var en av huvudarrangörerna för evenemanget det första året.

Ungdomsfullmäktige leder prideparaden i Ekenäs 2016

Ungdomsfullmäktige ordnar fortfarande evenemang som positivt ska påverka ungdomarna i Raseborg. Ett evenemang som har gjort succé de senaste åren är Talent. Talent har som mål att unga som har talanger och vill framföra dem på något sätt ska ha möjlighet att göra det.

Dansuppträdande från årets Talent

Andra frågor som ungdomsfullmäktige i Raseborg vill jobba för i år är jämlikhet och gemenskap bland de unga i Raseborg. På ungdomsparlamentet i december röstades det fram det som ungdomarna tyckte bäst om och vad man önskade att ungdomsfullmäktige ska försöka genomföra år 2018. Flest röster fick en sommarfest för alla unga i Raseborg.

En annan konkret sak som ungdomsfullmäktige vill försöka få till stånd är att det ska finnas unisextoaletter i alla skolor i Raseborg. Om det fanns unisextoaletter i alla skolor skulle alla, oberoende av kön, kunna använda toaletterna utan press att vara tvungna att välja.

Ungdomsfullmäktige är till för att ungdomarnas röster i Raseborg ska bli hörda och att ungdomarna i staden ska få påverka. Man får också mycket positiv erfarenhet och får träffa många nya människor genom ungdomsfullmäktige som man kan bli god vän med.         

Man får många nya vänner (Artikelförfattaren med vän)
Ines Latvala

bilder: ungdomsfullmäktige