Var är mänskligheten?

Svenska YLE har publicerat en artikel, Farhågorna besannades: Ali nekades asyl i Finland, blev ihjälskjuten tre veckor efter att han återvände till Irak, 12.2.2018, om en man vid namn Ali som blivit nekad asyl och blev därför hemskickad till sitt hemland där han sedan några dagar efter att ha landat i Irak blev skjuten till döds. Artikel har fått mycket uppmärksamhet och även jag reagerade på denna artikel.

Enligt FN:s lag definieras en flykting som en person som: “Flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.”

Så som det står i artikeln var Ali förföljd i sitt land och hade även fått hot från milismän – dessa milismän som även till slut sköt Ali till döds. Hur kommer det sig att en person som stadgat sig i Finland och är förföljd i hemlandet får negativt asylbeslut? Orsaker som nämns för att inte ha givit denna irakier asyl är att personen enligt migrationsverket inte var hotad i hemlandet. Om en person i sitt hemland bara hinner stiga ut ur sin bil för att bilen sedan skall sprängas upp av en bomb – då är personen hotad. Ali berättar i dokumentären ”Den sökande gråter” som journalisten Barbro Björkfelt har skapat, att han tog sitt jobb som polis i Irak på allvar. Ett eventuellt jobb som polis eller något annat i Finland skulle alltså inte varit helt omöjligt. Så istället för att leva på den finska ekonomin skulle han ha kunnat främja den, bara Finland skulle ha låtit honom.

Enligt en annan artikel, Asylpolitiken delar politikerna – är Alis död ett enskilt fall eller bevis på misslyckas asylpolitik, 12.2.2018 skriver man att regeringspartierna inte ser en orsak till att ändra sin linje i asylpolitiken. Även om det här kanske var ett enskilt fall tycker jag man borde ta hänsyn till detta eftersom en gång är ingen gång men två gånger är redan en vana. Så det finns absolut möjlighet till flera fall som detta.

Det finns ändå flera politiker som anser tvärtemot – de tycker att asylpolitiken har misslyckats. En av dem är Ville Niinistö som redan gjort ett skriftligt spörsmål till regeringen om dess asylpolitik eftersom han tycker att avvisningen till länder som Irak borde stoppas. Det borde finnas flera politiker som tänker på det här sättet. Flera politiker borde sätta sig in i flyktingars situation, vad vore deras största önskan då? Att få asyl! Så varför inte ge asyl till någon som verkligen behöver och förtjänar asyl. Ingen människa förtjänar att leva i rädsla och oro. Ingen.

Jag skriver den här kolumnen eftersom jag är ledsen på den finska regeringen, jag är ledsen på migrationsverkets beslut och jag är ledsen på mänskligheten. Jag vill ha en förändring.

Johanna Terlinden