Naturens rikedomar i Tvärminne

Naturens rikedomar har dragit igång igen, och detta år blir det sista.  I år fokuserar projektet inte på ett ämne eller område som man tidigare gjort. Eleverna som deltar har nu alltså fått chansen att själva bestämma vad de vill forska om inom naturvetenskaperna.

Projektet, som nu är ett samarbete mellan Karis-Billnäs gymnasium, Ekenäs gymnasium, Hankoniemen lukio samt Hangö gymnasium, började på allvar med en övernattning på Tvärminne zoologiska station. Bussen från skolan startade på måndagsmorgonen och vi begav oss iväg mot Tvärminne. Väl där fick vi lyssna på föreläsningar om olika delområden  inom naturvetenskaperna, bl.a. om klimatförändringar. Efter föreläsningarna började vi i grupper forska djupare inom våra självvalda forskningsområden. Senare på kvällen fick vi avnjuta en väl tillagad middag av Roger och Axel.

Solnedgången var väldigt vacker på måndag kväll

Följande dag var det tidig väckning då rummen skulle vara städade och tömda till klockan 9.00. Genast efter morgonmålet drog arbetet igång igen, och vi fortsatte forska inom våra ämnen. Vår grupp som består av Wilma Lindvik, Julia Mervasto och Julia Westerlund, åkte ut med båt för att samla ihop forskningsmaterial, då vi har bestämt att undersöka vattenväxter och -djur. När vi kom tillbaka hade lunchen redan börjat. En timme senare var lunchen över och arbetet fortsatte.

Tidig avfärd då vi ska ut på sjön

Klockan 14.00 anlände bussen och vi åkte hem igen. Övernattningen var uppskattad av många, och det var roligt att träffa elever från andra skolor som är intresserade av samma ämnen. Som helhet var besöket till Tvärminne givande, och vi ser fram emot att fortsätta med projektarbetet.

 

Text: Julia Mervasto och Julia Westerlund
Bild: Julia Mervasto