Framtidens redaktörer mötte proffset

Tisdagen den 7 november besökte Snilleblixtens redaktion Yles redaktion i Böle, Helsingfors. Där blev vi väl bemötta av Jonas Jungar.

Besöket började med att Jonas Jungar guidade oss runt. Jungar jobbar på Yle med ca 3000 andra personer, varav ca 150 jobbar inom Svenska Yle. Han har jobbat hela sitt liv inom Yles verksamhet. Yle är ett statligt ägt bolag som har som uppgift att informera befolkningen i Finland om aktuella nyheter. Yle fungerar genom skattepengar som staten får in av medborgarna.

Vi fick se olika delar av Yles nyhets- och aktualitetsverksamhet, t.ex. ljudstudion och nyhetsstudion. Jungar berättade att nyhetsstudion är en av de modernaste studiorna i Norden. För att kunna skapa en nyhetssändning behövs det ca 20 personer.

Ljudstudion

Jonas Jungar,  vår guide under besöket, i studion där nyheterna sänds ifrån. Yle använder sig av robotstyrda kameror under nyhetssändningarna.

Besöket fortsatte med att Jungar höll en utomordentlig presentation om hur samhället har förändrats och vilket inflytande media har. Ett exempel är hur man genom Facebookflödet får länkar till många olika nyhetsartiklar, men man måste själv kunna avgöra om nyheterna är trovärdiga. Han gav oss några tips om hur man vet om en nyhetsartikel är falsk. Till exempel om en nyhet är för bra eller för dålig för att vara sann, är den för det mesta falsk.

Besöket var en succé och vi lärde oss mycket nytt om hur det går till på en nyhetsredaktion. Det är bra att skolan kan ordna olika studiebesök för eleverna. Man får nya upplevelser och får en förståelse för hur saker och ting går till.

Proffs – och framtidens proffs?

 

Patrik Ingman