Karis-Billnäs gymnasium : Projekt

KARIS FÖRR

SvartåKonsumbyggnaden är fortfarande i bruk och fungerar i dag som Siwa. (Eira Aalto 2016)
Byggnaden står fortfarande kvar men ingen verksamhet drivs längre (Eira Aalto 2016)

I dag ser man inga spår av kiosken. Det har byggts en bar - byggnaden till höger - men verksamheten där har också upphört. (Eira Aalto 2017)Stationshuset är inte längre i bruk och har minskat i storlek. (Eira Aalto 2016)
Familjen Gerke äger fortfarande före detta Ingvallsby folkskola. I dag är byggnaden familjens hem. (Eira Aalto 2017)

Verksamheten fortsätter, ångcentalen är SBA i dag (Eira Aalto 2017)


(Eira Aalto 2017)(Eira Aalto 2017)
Lyktan finns kvar i Ekkulla i Svartå bruk. Lyktan har fungerat som symbol för Svartå Biblioteks vänner r.f. (Eira Aalto 2017)De gamla bilderna och bildtexterna är ut Patrik Nymans bildsamling. 

 © 2013-2021 Karis-Billnäs gymnasium - by Laxell.com