Karis-Billnäs gymnasium : Projekt

KARIS FÖRR

Strandlinjen under förhistorien


Karis strandlinjer under olika skeden av stenåldern

Kartorna uppgjorda av Teemu Väisänen

 

40 m över nuvarande havsyta (mesolitisk stenålder ca 6000 f.Kr)
30 m över nuvarande havsyta  (tidig kamkeramisk tid ca 4500 f.Kr.)20 m över nuvarande havsyta (sen kamkeramisk tid ca 3000 f.Kr)


15 m över nuvarnade havsyta (bronsålder) 

 

 © 2013-2020 Karis-Billnäs gymnasium - by Laxell.com