Karis-Billnäs gymnasium : Projekt

KARIS FÖRR

Billnäs


Billnäs bruk under 1940-tal sett från Flaggberget. Kortet ej postgånget.

2016 (Kristoffer Kämpe)


Billnäs arbetarbostäder som uppfördes på nytt efter branden 1775. Kortet från 1950-talet. Ej postgånget.

2016 (Kristoffer Kämpe)Arbetarbostäder. Kortet postat 14.6 1968


2016 (Kristoffer Kämpe)


Billnäs kraftstation, forsen, pannrummet och snickeriet. Foto: Karjaan Valokuvaamo på 1930-talet. Ej postgånget.


2016 (Kristoffer Kämpe)


Kraftstation fån 1921 efter August Sandsunds ritningar. Kortet från 1940-tal. Ej postgånget.

2016 (Kristoffer Kämpe)


Sädesmagasinet byggdes 1778. Kortet postat 24.6 1958.

2016 (Kristoffer Kämpe)© 2013-2021 Karis-Billnäs gymnasium - by Laxell.com