Karis-Billnäs gymnasium : Projekt

KARIS FÖRR

Projektet



Karis förr är ett projekt där studerande vid Karis-Billnäs gymnasium forskar i sin hemorts historia.

Nytt material publiceras allt efter att arbetet framskrider.

Projektet har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen i Karis och Pojo samt Nylands svenska kulturfond.


Ge gärna feedback: jan-erik.till@raseborg.fi


Genom att klicka på kartorna får du fram mera information. Här är ett exempel:



© 2013-2019 Karis-Billnäs gymnasium - by Laxell.com