TOKI

Toki är ett projekt vars mål är att utöka och utveckla kunskaper i och intresset för det andra inhemska språket.

Projektet startade våren 2008 då KBG inledde ett samarbete med två gymnasier i S:t Michel,  dåvarande Mikkelin Lyseon lukio och Mikkelin Yhteiskoulun lukio.

Projektet fortsätter genom samarbete med nuvarande Mikkelin lukio i S:t Michel, Sibelius-lukio i Helsingfors och Martinlaakson lukio i Mårtensdal i Vanda.